Tilbage til forsiden
Printvenlig side
 
Tilbage til forsiden

Indledende planlægningsmøde

Vi deltager gerne i et uforbindende møde, hvor vi sammen afklarer jeres behov for assistance - og hvor vi giver indsigt i vores specialer indenfor satsninger på forbedret projektledelse.

Tilmeld dig mødet
 

Introduktion


Vi er konsulenter i at forbedre jeres ledelse af projekter - og fokuserer på at konsulentassistancen skaber merværdi hos vores samarbejdspartnere / kunder.

Vi opfatter projektledelse som systematiseret sund fornuft, og det er vores erfaring, at de fleste godt ved, hvad der fremmer vellykkede projekter. Udfordringen i en travl hverdag er at få foretaget den form for projektledelse, som man godt ved er rigtig!

For at give plads til at udfolde den sunde fornuft, har vi specialiseret os i at hjælpe virksomheder med at effektivisere projekternes tilblivelsesproces. Til en effektiv tilblivelse af et projekt hører, at du først i forberedelsesfasen skaber grundlaget for ”at dømme projekt” – og siden gennem en aktiv projektopstart får engageret alle deltagerne og lægger grunden til et effektivt samarbejde. 

Hvad angår samarbejdet mellem virksomheden og konsulenten er det vores erfaring, at effekten vokser i takt med at nøglepersoner i virksomheden engagerer sig i tiltagene til forbedret ledelse af projekter, herunder tilblivelsen af projekter – og siden påtager sig rollen som interne konsulenter.

Fangel Consulting blev initieret af Morten Fangel i 1975 – og siden da har assisteret en lang række private og offentlige virksomheder, både her i landet, i de øvrige nordiske lande samt i og uden for Europa.

Fangel Consulting Aps - Sættedammen 4 - DK-3400 Hillerød - Tlf.: +45 48 26 78 77 - E-mail: fangel@fangel.dk
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel