Tilbage til forsiden
Printvenlig side
 
Tilbage til forsiden

Indledende planlægningsmøde

Vi deltager gerne i et uforbindende møde, hvor vi sammen afklarer jeres behov for assistance - og hvor vi giver indsigt i vores specialer indenfor satsninger på forbedret projektledelse.

Tilmeld dig mødet
 

Mulige virkemidler

for satsning på forbedret ledelse af projekter


Til at være en professionel projektvirksomhed hører, at der til stadighed satses på at højne niveauet for ledelse af projekter og for god praksis i og omkring projekterne. Forbedringsprocessen er ikke kun en opgave for virksomhedens ledelse og specialister i kompetence- og metodeudvikling. At være kompetent til projektledelse handler også om at bidrage til en stadig bedre ledelse af projekter - både på projektniveau og på virksomhedsniveau.

Herunder er kort listet tolv virkemidler til forbedringstiltag:

 

1. Lede udviklingsprocessen 

Planlægge sammenhængende udviklingsproces
Etablere intern udviklingsgruppe med drivkræfter

2. Forankre udviklingstiltagene

Forankre satsningen godt hos virksomhedsledelsen

3. Afklare udviklingsbehovet 

Analyse af stærke/svage sider af projekthåndteringen
Inspiration via konferencer eller indledende seminar/kursus
Benchmarking i forhold til andre virksomheder/projekter
Vurdering af samlet modenhed hvad angår projektkulturen
Ønskede forbedringer af ledelsen af projekter i kort form

4. Uddanne projektinvolverede

Interne grundkurser for projektledere, -deltagere og -ejere
Længere uddannelsesforløb med træning af projektledere
Indlægge kursussessioner i aktuelt projektforløb

5. Udvikle projektværktøjer 

Projektvejledning med fokus på forbedringsområder
Paradigme for projekthåndbog med skabeloner
Platform for virtuel kommunikation i projekter
Referencer til gode eksempler og erfarne kollegaer
Metodebeskrivelse i litteratur eller kursusmappe

6. Coache projektledere 

Fokus på planlægning af projektetledelsen
Sparring/coaching for projektlederen undervejs i projektet
Review/revision af ledelsesindsatsen i projektet

7. Assitere projektledelsen

Facilitere ved afholdelsen af forberedelses-/opstartsseminarer
Projektguider hjælper i hverdagen
Facilitator ved afsluttnede evaluering af projekthåndteringen


8. Fremme erfaringsformidling 

Spilleregler for læring og formidling angående ledelse af projekter
Internt forum/netværk for projektledere og andre projektfolk
Deltagelse i seminarer/symposier – forberede og holde indlæg

 

9. Projektlederenes karriereforhold

Certificering som løftestang for kompetenceudvikling
Give projektledere status via formelle karriereveje

10. Foretage organisatoriske tiltag

Projektkontor som drivkraft for og støtte til bedre håndtering

11. Udvikle porteføljeledelse 

Klargøre graden af virksomhedens projektorientering
Synliggørelse af alle projekter inkl. forankring
Klargøre projekters prioritering og rapportering
Ledelsens proaktive rolle i forhold til projekterne

12. Vurdere udviklingens effekt

Systematisk vurdering af kortsigtet og langsigtet effekt

 


Fangel Consulting Aps - Sættedammen 4 - DK-3400 Hillerød - Tlf.: +45 48 26 78 77 - E-mail: fangel@fangel.dk
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel