Tilbage til forsiden
Printvenlig side
 
Tilbage til forsiden

Indledende planlægningsmøde

Vi deltager gerne i et uforbindende møde, hvor vi sammen afklarer jeres behov for assistance - og hvor vi giver indsigt i vores specialer indenfor satsninger på forbedret projektledelse.

Tilmeld dig mødet
 


Hvad siger de tidligere deltagere?


Morten Christensen Hald, projektleder hos NN Markedsdata
har følgende reflektion over sin deltagelse i vores projektlederuddannelse:

 • Det var vigtigt for mig, at der var en god sammenhæng mellem min IPMA certificering og uddannelsens forløb.
 • Især udfyldelsen af erfaringsgrundlaget var hjælpsom.
 • Det gav mig virkeligt meget at få nedfældet mine projekterfaringer, og reflekeret over disse undervejs i forløbet.
 • Samsø som kursusramme er rigtigt god og giver et positivt break i hverdagen. Understøtter indlæringen.
 • Den konstante reflektion over egen indsats er for mig det der virkeligt adskiller denne uddannelse fra andre. Vigtigheden af refletionen som værktøj i hverdagen kan ikke undervurderes!!
 • Praktisk og teoretisk gennemgang af mange gode metoder og værktøjer i kursusforløbet.
 • Et rigtigt positivt forløb for mig, og trods jobskifte undervejs, kunne jeg se den røde tråd hele vejen.
Flemming Bundgaard, projektleder i Nordjyllands Trafikselskab har følgende refleksioner efter sin deltagelse i vores projektlederuddannelse:

 • Jeg synes virkelig Uddannelsen i Projektledelse gennem Fangelhar været rigtig god.
 • Uddannelsen giver et godt overblik over og værktøj til at få styr over metoderne - hvilke metoder til hvilke perioder i projektet.
 • Jeg har fået en overordnet ramme til at strukturere min daglige projektledelse efter.
 • Mit næste projekt vil jeg helt sikkert starte grundigt OP med afsæt hvad vi gennemgik på kurset. Det tror jeg vil skabe en bedre platform for projektet, end det jeg indtil nu har gjort.
 • Jeg har fået et virkelig godt afsæt for deltagelse i IPMA Certificering.
 • Jeg vil helt klart anbefale Fangels Uddannelse i Projektledelse til andre. Dels pga. af ovenstående, og dels fordi kurserne kører på en anderledes og hyggelig måde.
Kasper Døring, R&D Manager i Hexagon Geosystems har følgende reflektion over sin deltagelse i vores projektlederuddannelse:
 
 • Uddannelsen har lært mig værdien af proaktiv projektledelse og givet konkrete anvisninger til hvordan dette kan gøres
 • Ved uddannelsen differentieres mellem udførsel af projektledelse og planlægning af projektledelse (ledelse af ledelsen). Denne sondring har vist sig meget nyttig i arbejdet med at sikre proaktiv projektledelse.
 • Uddannelsen kobler teori og praksis gennem intensive kursusforløb adskilt af perioder med praksis. Det hele bindes sammen på tværs af sparringsgrupper, hvor alle deltagere gennem hele forløbet holder hinanden til ilden og lærer af/med hinanden. Sparring med ligesindede er en effektiv læringsmetode, som også styrker dit netværk, og giver dig inspiration.
 • Uddannelsen benytter gennemgående de elementer, som indgår i en IPMA certificering, hvilket uundgåeligt vil lette den efterfølgende certificeringsproces betydeligt.
 • Jeg har fået en forståelse for projekters forskelligartede behov i løbet af de faser som gennemløbes fra idé til afslutning. Læg hertil en palette af meget konkrete værktøjer som kan anvendes direkte eller tilpasses en organisation man befinder sig i.
 • På uddannelsen lærte jeg teknikker til håndtering af de usikkerheder, som er forbundet med estimering. Dette område af projektlederens arbejde er notorisk svært, og jeg fik et reelt "wake up call".


Herunder kan du kan læse et par af de kommentarer, vi også har fået fra tidligere deltagere på Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4:

 • Min bedste uddannelse!
 • Jeg har opnået mange erkendelser af, hvor jeg var som projektleder og er kommet meget længere
 • Gode undervisere og gæstelærere
 • Vi kommer rundt om mange aspekter af projektledelse ved uddannelsesforløbet
 • Der er en god rød tråd gennem hele uddannelsen
 • Kombinationen af teori og det virkelige liv var rigtig god
 • Gruppearbejde om mit eget projekt gav mere, end jeg selv kunne være kommet frem til
 • Det er godt med mange erfaringer og synspunkter fra deltagerne, det gav mange ideer til mit eget projekt
Fangel Consulting Aps - Sættedammen 4 - DK-3400 Hillerød - Tlf.: +45 48 26 78 77 - E-mail: fangel@fangel.dk
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel