Tilbage til forsiden
Printvenlig side
 
Tilbage til forsiden

Indledende planlægningsmøde

Vi deltager gerne i et uforbindende møde, hvor vi sammen afklarer jeres behov for assistance - og hvor vi giver indsigt i vores specialer indenfor satsninger på forbedret projektledelse.

Tilmeld dig mødet
 

Eksempel på PL-mappe


For et opdigtet Projekt Julefrokost 2015

Se Projekt Julefrokost som PDF-fil

Sådan bruges PL-mappe

 
Sigtet med nærværende skitse til en PL-mappe for et opdigtet projekt julefrokost er dels at eksemplificere anvendelsen af udvalgte projektmetoder – dels at anskueliggøre hvad der kan være et typisk indhold i for et mindre projekt.

Graden af metodeanvendelsen i eksemplet svarer til, at projektet håndteres i henhold til ledelsesform A – altså det højeste ambitionsniveau hvad angår projektledelse. I praksis vil det givetvis være tilstrækkeligt at benytte ledelsesform B. Hvis projektet blev gennemført i henhold til ledelsesform C ville det givetvis føre til afholdelse af julefrokost – men sandsynligvis uden den effekt for det tværgående samarbejde, som er projektets ide.

Det understreges at der kun er tale om stikord til de enkelte afsnit. Selv for et mindre projekt vil der i praksis være brug for en mere omfattende PL-dokumentation.

På den anden side er indholdet i nogen grad også forbilledligt derhen, at PL-dokumentation bør være omfattet af og gerne fremtræde i punktform. Hvis berørte og deltagere i projektet har nemt ved at overskue – og huske – de enkelte PL-dokumenter fremmer det at de også bør have effekt på det daglige arbejde og samarbejde i projektet.

Der mindes om, at en PL-mappe handler om at gøre projektledelsens vifte af dokumenter nemmere tilgængelig for både projektejere, projektledere, projektdeltagere og andre med interesse for projektet. Mappen giver det ikke ud for at være en sammenhængende rapport, og derfor må læseren leve med at der eksempelvis kan være indholdsmæssige overlapninger med nogle af dokumenterne.

Bidrag til at ”digte videre” på eksemplet på PL-mappen er meget velkomne!

Morten Fangel

 

Fangel Consulting Aps - Sættedammen 4 - DK-3400 Hillerød - Tlf.: +45 48 26 78 77 - E-mail: fangel@fangel.dk
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel